Prof. dr Aleksandar Jovanović o zbirci pesama
"Gost"

Dragan Jakovljević piše veoma zanimljivu poeziju, koja, mislim, nema velikih sličnosti sa poezijom (ne samo pesnika njegove generacije) kakva se danas piše u nas. Razlog za to verovatno leži koliko u pesnikovom senzibilitetu, toliko i u njegovom životnom i pesničkom iskustvu.

Zbirka pesama Gost sastoji se od četiri ciklusa: ''Pešta, začeta drugde'', ''Ključ'', ''Gost'' i''Ogledalo za davni skerco'', sa ukupno 26 pesama. Sve pesme su ispevane u slobodnom i veoma kratkom stihu, osobene sintakse i ritma. Zbirka je komponovana veoma pažljivo: čitalac se u njoj vodi kroz mnoštvo naizgled raznolikih tema, od pojedinih krajnje ličnih, preko onih u kojima razaznajemo opštiji, kolektivno-nacionalni momenat, do suptilnog pesničkog suočavanja sa osnovnim, i stalnim, pesničkim temama o odnosu profanog i svetog.

U celini uzev, knjiga Gost Dragana Jakovljevića je kompoziciono celovita pesnička zbirka, pisana sa diskretnom, ali snažnom unutarnjom pesničkom snagom, osećanjem za individualnu perspektivu u kolektivnoj sudbini, i poetskom svešću o milosti i mukama uobličavanja verbalnog materijala. (…) .