GOST

 

 

 

Zbirka pesama
Jugografika, Kragujevac 2001.

pestarenja

Knjiga Gost Dragana Jakovljevića je kompoziciono celovita pesnička zbirka, pisana sa diskretnom, ali snažnom unutarnjom pesničkom snagom, osećanjem za individualnu perspektivu u kolektivnoj sudbini, i poetskom svešću o milosti i mukama uobličavanja verbalnog materijala.

Jakovljević piše veoma zanimljivu poeziju, koja nema velikih sličnosti sa poezijom (ne samo pesnika njegove generacije) kakva se danas piše u nas. Razlog za to verovatno leži koliko u pesnikovom senzibilitetu, toliko i u njegovom životnom i pesničkom iskustvu.