Dr Dragan Jakovljević

KOMUNIKOLOŠKO-PSIHOLOŠKO
SAVETOVALIŠTE

“Veliku snagu ima onaj
koji može da prećuti
i kada je u pravu.”